Bušenje bunara

Bušenje bunara

Voda je izvor života, bez nje opstanka nema. Glavnina voda nalazi se u podzemlju. Eksplotacija podzemnih voda predstavlja izazov za tvrtke koje se bave takvim djelatnostima. Stručnim radom i odgovarajućim priborom postižemo željene rezultate. Osnovna djelatnost naše tvrtke je bušenje bunara i bušotina drugih namjena.

Bušenje bunara (hidromehanika) izvodi se bušačim čekićem do dubine 250m, što ovisi o vrsti tla u kojem se buši.
Bušotine su profila 100-250mm.

Bušenje s direktnim načinom ispiranja izvodi se punim profilom u rasponu 100-250 mm.
Maxsimalna dubina bušenja na taj način je 300m, što ovisi o geološkim uvjetilma (vrsti tla.)