Geobušač d.o.o.

Žiro račun: 2484008-1104265296
RAIFFEISENBANKA AUSTRIA D.D.
MB: 02246457; OIB:07300171078
Djelatnost: 4313 (45120 NKD-2002)
Trgovački sud u Varaždinu
MBS: 070079513; Tt-07/833-2
TEMELJNI KAPITAL: 140.000,00 KN
ČLAN UPRAVE: Denis Menzilović, direktor

Za bušenje, miniranje i građevinske radove

Možđenec 129
42220 Novi Marof

Telefon: 095/1965-820 (Denis Menzilović)
Fax: 042/606-039
E-mail: info@geobusac.hr